About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 17590 hai mặt giấy gói. Có rất nhiều hai mặt giấy gói lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như a4. Bạn cũng có thể chọn từ 80g hai mặt giấy gói. Cũng như từ white, colored hai mặt giấy gói.Và bất kể hai mặt giấy gói là copy paper.