• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

Recommended for You

Hot
Selling

Drum

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

grand piano

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 149 djembe trống bộ. Khoảng 2% trong số các sản phẩm này là trống. 

Có rất nhiều djembe trống bộ lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như da trừu. Bạn cũng có thể chọn từ polyester djembe trống bộ. 

Có 8 djembe trống bộ nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số djembe trống bộ một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 4 với chứng nhận BSCI, 4 với chứng nhận Other.