• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 4225 derma con lăn máy. Khoảng 78% trong số các sản phẩm này là hệ thống lăn trên da, 3% là thiết bị rf, và 1% là hệ thống khí nước chân không.

Có 4206 derma con lăn máy nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, nơi cung cấp 99%, 1% trong số derma con lăn máy một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 488 với chứng nhận ISO13485, 382 với chứng nhận Other, và 98 với chứng nhận ISO9001.