• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 572 demag thủy lực cần cẩu. Khoảng 16% trong số các sản phẩm này là cần cẩu, 6% là các loại cần cẩu khác, và 1% là vận thăng.

Có 151 demag thủy lực cần cẩu nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Vietnam, và Pakistan, nơi cung cấp 75%, 19%, và 1% trong số demag thủy lực cần cẩu một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 51 với chứng nhận ISO9001, 16 với chứng nhận Other, và 4 với chứng nhận ISO14001.