• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1782 demag cần cẩu. Khoảng 36% trong số các sản phẩm này là cầu trục, 16% là cần cẩu đã qua sử dụng, và 14% là cần cẩu.

Có 1612 demag cần cẩu nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Vietnam, và Hàn Quốc, nơi cung cấp 91%, 2%, và 1% trong số demag cần cẩu một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 650 với chứng nhận ISO9001, 472 với chứng nhận ISO14001, và 440 với chứng nhận OHSAS18001.