• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1057 cyanuric axit. Khoảng 43% trong số các sản phẩm này là hóa chất xử lý nước, 17% là chất phụ trợ da, và 17% là chất phụ trợ nhựa.Có 1025 cyanuric axit nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Thái Lan, và Kenya, nơi cung cấp 97%, 1%, và 1% trong số cyanuric axit một cách tương ứng.các sản phẩm Cyanuric axit phổ biến nhất tại North America, Southeast Asia, và South America. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 325 với chứng nhận ISO9001, 61 với chứng nhận ISO14001, và 60 với chứng nhận Other.