• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 208 cutom dây buộc. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là ví đựng thẻ. 

Có rất nhiều cutom dây buộc lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như polyester. 

Có 21 cutom dây buộc nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số cutom dây buộc một cách tương ứng.