• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Wallets

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

wallets leather woman

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 117992 biểu tượng tùy chỉnh ví. Khoảng 10% trong số các sản phẩm này là ví, 4% là ví đựng thẻ, và 1% là túi đeo hồng.

Có rất nhiều biểu tượng tùy chỉnh ví lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như polyester, cotton. Bạn cũng có thể chọn từ cover, open, và zipper biểu tượng tùy chỉnh ví. Cũng như từ men, women biểu tượng tùy chỉnh ví.Và bất kể biểu tượng tùy chỉnh ví là lycra, genuine leather. 

Có 31836 biểu tượng tùy chỉnh ví nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và Pakistan, nơi cung cấp 94%, 2%, và 1% trong số biểu tượng tùy chỉnh ví một cách tương ứng.