• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 12300 tùy chỉnh khăn trùm đầu. Khoảng 8% trong số các sản phẩm này là các loại khăn quàng và khăn choàng khác, 6% là khăn bandana, và 2% là khăn choàng cổ.

Có 2449 tùy chỉnh khăn trùm đầu nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Pakistan, và India, nơi cung cấp 97%, 1%, và 1% trong số tùy chỉnh khăn trùm đầu một cách tương ứng.