• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 7887 cái nôi bé giường. Khoảng 20% trong số các sản phẩm này là cũi trẻ em, 1% là xe đẩy, xe tập đi và địu, và 1% là giường trẻ em.

Có 2711 cái nôi bé giường nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, và Vietnam, nơi cung cấp 96%, 1%, và 1% trong số cái nôi bé giường một cách tương ứng.