About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 47394 sóng hộp nhựa. Có rất nhiều sóng hộp nhựa lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như corrugated board, paperboard, và art paper. Bạn cũng có thể chọn từ tin sóng hộp nhựa. Cũng như từ plastic sóng hộp nhựa. Và bất kể sóng hộp nhựa là recyclable, disposable, hay recycled materials.