• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

RECOMMENDED FOR YOU

Hot
Selling

Paper Boxes

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

marble shipping box

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1001 sóng hộp các tông thực phẩm. Khoảng 68% trong số các sản phẩm này là hộp giấy, 1% là hộp đóng gói. 

Có rất nhiều sóng hộp các tông thực phẩm lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như kraft paper, bìa giấy, và tấm ban. Bạn cũng có thể chọn từ chấp nhận, không chấp nhận sóng hộp các tông thực phẩm. Cũng như từ giấy sóng hộp các tông thực phẩm. Và bất kể sóng hộp các tông thực phẩm là phân hủy sinh học, tái chế, hay dùng một lần. 

Có 1001 sóng hộp các tông thực phẩm nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số sóng hộp các tông thực phẩm một cách tương ứng.