About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 3241 đồng clorua. Có rất nhiều đồng clorua lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như chloride, catalyst. Bạn cũng có thể chọn từ industrial grade, reagent grade, và electron grade đồng clorua. Cũng như từ calcium chloride đồng clorua.