• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 416 điều khiển sản phẩm tóc giả ren. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là tóc giả thắt, 1% là tổng hợp tóc giả tóc, và 1% là tóc giả.

Có rất nhiều điều khiển sản phẩm tóc giả ren lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như brazil tóc. 

Có 18 điều khiển sản phẩm tóc giả ren nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số điều khiển sản phẩm tóc giả ren một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 3 với chứng nhận Other.