• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 147120 văn phòng, container. Khoảng 17% trong số các sản phẩm này là nhà tiền chế, 1% là xây dựng và bất động sản khác, và 1% là công ten nơ khác.

Có rất nhiều văn phòng, container lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như carport, khách sạn, và văn phòng. 

Có 37813 văn phòng, container nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, và Việt Nam, nơi cung cấp 98%, 1%, và 1% trong số văn phòng, container một cách tương ứng.