• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 685 hợp chất cung. Khoảng 92% trong số các sản phẩm này là cung và mũi tên, 1% là sản phẩm bắn khác, và 1% là kim loại và sản phẩm từ kim loại khác.

Có 685 hợp chất cung nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số hợp chất cung một cách tương ứng.