• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 300 gián thuốc trừ sâu sản phẩm. Khoảng 86% trong số các sản phẩm này là kiểm soát loài gây hại, 9% là thuốc trừ sâu, và 1% là thuốc diệt cỏ.

Có rất nhiều gián thuốc trừ sâu sản phẩm lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như dùng một lần, eco-friendly. 

Có 299 gián thuốc trừ sâu sản phẩm nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và Việt Nam, nơi cung cấp 95%, 1%, và 1% trong số gián thuốc trừ sâu sản phẩm một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 114 với chứng nhận ISO9001, 35 với chứng nhận Other, và 13 với chứng nhận ISO14001.