• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 51943 nhấp vào sàn vinyl. Khoảng 23% trong số các sản phẩm này là trải sàn bằng nhựa, 1% là sàn nhân tạo, và 1% là sàn gỗ.

Có 13170 nhấp vào sàn vinyl nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Vietnam, và Hàn Quốc, nơi cung cấp 96%, 3%, và 1% trong số nhấp vào sàn vinyl một cách tương ứng.