About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 210620 hộp nhựa rõ ràng. Có rất nhiều hộp nhựa rõ ràng lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như plastic, metal. Bạn cũng có thể chọn từ recyclable, disposable, và recycled materials hộp nhựa rõ ràng. Cũng như từ food, gift & craft, và cosmetic hộp nhựa rõ ràng.Và bất kể hộp nhựa rõ ràng là ≤5kg, >10kg, hay 5-10kg.