• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 448 đất sét hiệp hội. Có 54 đất sét hiệp hội nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Sơn mài Nhật, Trung Quốc, và Ấn Độ, nơi cung cấp 42%, 27%, và 25% trong số đất sét hiệp hội một cách tương ứng.các sản phẩm ñất sét hiệp hội phổ biến nhất tại Southeast Asia, North America, và Western Europe. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 10 với chứng nhận ISO9001, 10 với chứng nhận ISO14001, và 1 với chứng nhận Other.