About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1631 churi. Có rất nhiều churi lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như crystal, rhinestone, zircon, và turquoise. Bạn cũng có thể chọn từ fish, chicken, và cattle churi. Cũng như từ circling setting, channel setting, và claw setting churi.Và bất kể churi là women's, unisex, hay men's.