• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 224 chlormequat clorua 720g l. Khoảng 3% trong số các sản phẩm này là chất điều chỉnh tăng trưởng ở thực vật. 

Có rất nhiều chlormequat clorua 720g l lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như powder. 

Có 8 chlormequat clorua 720g l nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số chlormequat clorua 720g l một cách tương ứng.