• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 506 trung quốc gạc tăm bông sản xuất. Khoảng 3% trong số các sản phẩm này là băng và vật dụng chăm sóc bệnh nhân, 1% là cao dán y khoa, và 1% là vật tư y tế thông thường.

Có 506 trung quốc gạc tăm bông sản xuất nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Phi-líp-pin, nơi cung cấp 99%, 1% trong số trung quốc gạc tăm bông sản xuất một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 346 với chứng nhận ISO13485, 316 với chứng nhận Other, và 43 với chứng nhận ISO9001.