• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1682 giá rẻ thương mại áp phích. Khoảng 4% trong số các sản phẩm này là giấy và bìa in, 1% là in sách, và 1% là cờ, biểu ngữ và phụ kiện.

Có rất nhiều giá rẻ thương mại áp phích lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như in kỹ thuật số, offset in ấn, và flexographic in ấn. Bạn cũng có thể chọn từ giấy v giá rẻ thương mại áp phích. Cũng như từ phim lamination, embossing, và varnishing giá rẻ thương mại áp phích.Và bất kể giá rẻ thương mại áp phích là perfect binding, saddle stitching, hay may binding. 

Có 130 giá rẻ thương mại áp phích nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và In-đô-nê-xi-a, nơi cung cấp 96%, 2%, và 1% trong số giá rẻ thương mại áp phích một cách tương ứng.