• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 45415 than than bánh máy. Khoảng 4% trong số các sản phẩm này là than củi, 2% là máy đóng than bánh, và 2% là thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Có 5826 than than bánh máy nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, và Việt Nam, nơi cung cấp 81%, 5%, và 4% trong số than than bánh máy một cách tương ứng.