• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 11257 thư kênh máy uốn. Khoảng 7% trong số các sản phẩm này là máy uốn chữ hình lòng máng, 2% là máy uốn khác, và 1% là biển báo điện tử.

Có 1483 thư kênh máy uốn nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đặc khu hành chính Macao, và Sơn mài Nhật, nơi cung cấp 99%, 1%, và 1% trong số thư kênh máy uốn một cách tương ứng.