• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 205741 cas không có. Khoảng 25% trong số các sản phẩm này là bán thành phẩm dược, 13% là bán thành phẩm nông hóa học, và 12% là chất trung gian của vật liệu tổng hợp.Có 205087 cas không có nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, và Hàn Quốc, nơi cung cấp 98%, 1%, và 1% trong số cas không có một cách tương ứng.các sản phẩm Cas không có phổ biến nhất tại North America, Western Europe, và Eastern Europe. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 73606 với chứng nhận Other, 43424 với chứng nhận ISO9001, và 3558 với chứng nhận ISO14001.