• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 547 sợi carbon có thể điều chỉnh mái chèo. Khoảng 79% trong số các sản phẩm này là lướt sóng, 7% là các phụ kiện khác. 

Có 547 sợi carbon có thể điều chỉnh mái chèo nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số sợi carbon có thể điều chỉnh mái chèo một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 61 với chứng nhận ISO9001, 20 với chứng nhận Other, và 15 với chứng nhận BSCI.