• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 111502 carbon giá màu đen. Khoảng 7% trong số các sản phẩm này là chất phụ trợ nhựa, 6% là chất phụ trợ cao su, và 6% là hóa chất làm giấy.Có 111421 carbon giá màu đen nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Việt Nam, và Đài Loan, Trung Quốc, nơi cung cấp 98%, 1%, và 1% trong số carbon giá màu đen một cách tương ứng.các sản phẩm Carbon giá màu đen phổ biến nhất tại North America, Southeast Asia, và Domestic Market. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 34344 với chứng nhận ISO9001, 9281 với chứng nhận Other, và 6961 với chứng nhận ISO14001.