• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 138308 ô tô xe. Khoảng 21% trong số các sản phẩm này là thiết bị đỗ xe, 6% là garage, mái che và nhà để xe, và 1% là bạt và lưới che nắng.Có 137796 ô tô xe nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, và Xin-ga-po, nơi cung cấp 98%, 1%, và 1% trong số ô tô xe một cách tương ứng.các sản phẩm Ô tô xe phổ biến nhất tại North America, South America, và Domestic Market. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 34228 với chứng nhận ISO9001, 13181 với chứng nhận Other, và 10841 với chứng nhận ISO14001.