• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Trade Show Tent

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

domos

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 2826 xe marquee. Khoảng 5% trong số các sản phẩm này là lều triển lãm thương mại. 

Có rất nhiều xe marquee lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như 0, ≥ 6, và 3. Bạn cũng có thể chọn từ tent, 5 + người lều, và vải có dầu hắc không dính nước xe marquee. 

Có 378 xe marquee nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 99% trong số xe marquee một cách tương ứng.