About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 10385 có thể stopper. Có rất nhiều có thể stopper lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như cans, bottles, và jars. Bạn cũng có thể chọn từ accept, not accept có thể stopper. Cũng như từ silicone, plastic có thể stopper.Và bất kể có thể stopper là non spill, non-refillable, hay child-proof.