• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1591 mua tóc relaxer phổ biến. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là sản phẩm tạo kiểu tóc. 

Có rất nhiều mua tóc relaxer phổ biến lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như không ai. Bạn cũng có thể chọn từ > = 55% mua tóc relaxer phổ biến. Cũng như từ kem, tóc dầu mua tóc relaxer phổ biến.Và bất kể mua tóc relaxer phổ biến là tất cả các màu sắc.

Có 13 mua tóc relaxer phổ biến nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 92% trong số mua tóc relaxer phổ biến một cách tương ứng.