• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 214 mua chlormequat clorua. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là chất điều chỉnh tăng trưởng ở thực vật. 

Có rất nhiều mua chlormequat clorua lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như powder. 

Có 1 mua chlormequat clorua nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số mua chlormequat clorua một cách tương ứng.