• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 466 dừng xe buýt nơi trú ẩn giá. Khoảng 40% trong số các sản phẩm này là hộp đèn quảng cáo, 38% là đồ nội thất ngoài trời khác, và 6% là nhà tiền chế.

Có 488 dừng xe buýt nơi trú ẩn giá nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 99% trong số dừng xe buýt nơi trú ẩn giá một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 389 với chứng nhận ISO9001, 93 với chứng nhận Other, và 64 với chứng nhận ISO14001.