About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 2015 bò vòng kìm. Có rất nhiều bò vòng kìm lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như smooth, not rated, và beveled (standard). Bạn cũng có thể chọn từ steel, thã©p khã´ng gỉ, và aluminum bò vòng kìm. Cũng như từ soft grip plastic, plastic molded bò vòng kìm.Và bất kể bò vòng kìm là 1 year, 3 years, hay 3 months.