• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1810 số lượng lớn xanthan gum. Khoảng 12% trong số các sản phẩm này là phụ gia thực phẩm, 9% là chất làm đặc, và 4% là bộ ổn định.

Có 301 số lượng lớn xanthan gum nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Thái Lan, và Việt Nam, nơi cung cấp 82%, 9%, và 1% trong số số lượng lớn xanthan gum một cách tương ứng.