• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 383 số lượng lớn trống gậy. Khoảng 50% trong số các sản phẩm này là nhạc cụ và phụ kiện khác, 22% là thịt gà, và 2% là trống.Có 378 số lượng lớn trống gậy nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đức, và Canada, nơi cung cấp 68%, 10%, và 7% trong số số lượng lớn trống gậy một cách tương ứng.các sản phẩm Số lượng lớn trống gậy phổ biến nhất tại North America, Domestic Market, và Western Europe. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 41 với chứng nhận ISO9001, 24 với chứng nhận BRC, và 22 với chứng nhận Other.