• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Buttons

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

custom jean buttons

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 26644 số lượng lớn nút. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là cúc, 1% là huy hiệu, và 1% là hộp nhạc.

Có 4194 số lượng lớn nút nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Pakistan, và Ấn Độ, nơi cung cấp 83%, 5%, và 3% trong số số lượng lớn nút một cách tương ứng.