• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1676 kèn dây. Khoảng 9% trong số các sản phẩm này là dây, 1% là tua rua, và 1% là thiết bị khác cho cảnh sát và quân đội.

Có 189 kèn dây nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Pakistan, Trung Quốc, và India, nơi cung cấp 93%, 5%, và 1% trong số kèn dây một cách tương ứng.