• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1788 bts tháp. Khoảng 9% trong số các sản phẩm này là tháp viễn thông, 1% là lithium ion pin, và 1% là sản phẩm viễn thông khác.

Có 235 bts tháp nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Việt Nam, nơi cung cấp 98%, 1% trong số bts tháp một cách tương ứng.