• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1863 bts antenna. Khoảng 3% trong số các sản phẩm này là tháp viễn thông, 3% là giao tiếp ăng ten, và 1% là bộ kích sóng.

Có 168 bts antenna nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, và Việt Nam, nơi cung cấp 91%, 1%, và 1% trong số bts antenna một cách tương ứng.