• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 761 đấm bốc vòng dây thừng. Khoảng 21% trong số các sản phẩm này là võ đài thi đấu đấm bốc, 1% là sản phẩm đấm bốc khác, và 1% là găng tay đấm bốc.

Có 282 đấm bốc vòng dây thừng nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Pakistan, và Ấn Độ, nơi cung cấp 90%, 7%, và 1% trong số đấm bốc vòng dây thừng một cách tương ứng.