About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 16578 boltless kệ. Có rất nhiều boltless kệ lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như steel, thã©p khã´ng gỉ, và stee wire. Bạn cũng có thể chọn từ warehouse rack, industrial, và tool rack boltless kệ. Cũng như từ corrosion protection, suitable for outdoors, và esd protection boltless kệ.Và bất kể boltless kệ là boltless / rivet shelving, multi-level, hay plate type.