• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 305 thuyền bảng đèn. Khoảng 50% trong số các sản phẩm này là đèn bàn và đèn đọc sách, 19% là đèn đêm. 

Có rất nhiều thuyền bảng đèn lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như ánh sáng và thiết kế mạch, tự động cad bố trí, và dự án cài đặt. Bạn cũng có thể chọn từ 2-năm, 1-năm, và 3-năm thuyền bảng đèn. Cũng như từ khu dân cư, khách sạn, và văn phòng thuyền bảng đèn.Và bất kể thuyền bảng đèn là ce, ccc, hay ul. 

Có 311 thuyền bảng đèn nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, và Pakistan, nơi cung cấp 96%, 1%, và 1% trong số thuyền bảng đèn một cách tương ứng.