• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 2208 thuyền chỗ ngồi bao gồm. Khoảng 3% trong số các sản phẩm này là các vật dụng hàng hải khác, 1% là da tổng hợp, và 1% là tấm bọc ghế.

Có 653 thuyền chỗ ngồi bao gồm nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Pakistan, và Việt Nam, nơi cung cấp 99%, 1%, và 1% trong số thuyền chỗ ngồi bao gồm một cách tương ứng.