• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

RECOMMENDED FOR YOU

floating boat dock

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.

marine

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 313 thuyền nền tảng. Khoảng 26% trong số các sản phẩm này là các vật dụng hàng hải khác, 5% là sàn nhân tạo, và 2% là phần cứng tàu thủy.

Có 317 thuyền nền tảng nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số thuyền nền tảng một cách tương ứng.