• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 263 hội đồng quản trị trò chơi con cờ. Khoảng 74% trong số các sản phẩm này là trò chơi cờ bàn, 16% là trò chơi cờ vua. 

Có 264 hội đồng quản trị trò chơi con cờ nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đặc khu hành chính Hồng Kông, nơi cung cấp 94%, 5% trong số hội đồng quản trị trò chơi con cờ một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 41 với chứng nhận FSC, 32 với chứng nhận Other, và 16 với chứng nhận ISO9001.