About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 32550 màn rèm. Có rất nhiều màn rèm lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như woven, knitted, và nonwoven. Bạn cũng có thể chọn từ home, hotel, và office màn rèm. Cũng như từ white, yellow, và orange màn rèm.Và bất kể màn rèm là blackout, insulated, hay flame retardant.