• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Toothpicks

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

toothpick

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 18 màu đen bằng gỗ tăm xỉa răng. Khoảng 22% trong số các sản phẩm này là lọ đựng tăm, 11% là tăm, và 5% là chỉ nha khoa.

Có rất nhiều màu đen bằng gỗ tăm xỉa răng lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như gô, cây tre. Bạn cũng có thể chọn từ dùng một lần màu đen bằng gỗ tăm xỉa răng. Cũng như từ tăm xỉa răng màu đen bằng gỗ tăm xỉa răng. Và bất kể màu đen bằng gỗ tăm xỉa răng là ce / eu, fda, hay lfgb. 

Có 13 màu đen bằng gỗ tăm xỉa răng nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số màu đen bằng gỗ tăm xỉa răng một cách tương ứng.